Gouden handdruk

Ontslagvergoeding

Uw voormalig werkgever heeft u een ontslagvergoeding toegekend. Bij de afwikkeling hiervan komt de vraag aan de orde wat u met deze gouden handdruk wilt doen. Om meer inzicht te verschaffen in de mogelijkheden, hebben wij deze voor u in kaart gebracht.

Met betrekking tot de ontslagvergoeding zijn er drie mogelijkheden:

Direct afrekenen:

U kunt uw voormalige werkgever verzoeken om uw ontslagvergoeding gewoon op uw bankrekening te storten. De ontslagvergoeding wordt in dat geval op een zelfde wijze behandeld als het normaal door u genoten loon. Hierdoor wordt maximaal 52 procent aan loonbelasting op de ontslagvergoeding ingehouden.

In Nederland werken we met verschillende belastingschijven. Dit betekent dat naarmate je meer verdient, je procentueel meer belasting betaalt. Het percentage dat uw voormalige werkgever op de ontslagvergoeding moet inhouden is afhankelijk van de overige in het jaar genoten inkomsten.

Door de ontslagvergoeding direct te laten uitkeren, krijgt u te maken met een piek in uw inkomen. U betaalt hierdoor meer belasting dan iemand die een gelijkmatig verdeeld inkomen heeft. Om deze ongelijkheid weg te nemen is het mogelijk om het inkomen over een periode van 3 jaar te middelen. Bij middeling wordt de betaalde belasting over deze periode vergeleken met de belasting die verschuldigd zou zijn indien elk jaar hetzelfde was verdiend. Wij raden u aan altijd in dit geval altijd een berekening te (laten) maken.

Oprichten Stamrecht B.V.

Kiest u ervoor om u om uw ontslagvergoeding in een stamrecht BV onder te brengen, dan komt uw ontslagvergoeding bruto op de bankrekening van de BV. Er wordt pas belasting geheven op het moment dat de Stamrecht BV aan u gaat uitkeren.

Indien u er aan denkt een eigen onderneming op te starten, dan is het gebruik van een stamrecht BV vaak de beste optie. Voor het opstarten van uw ondernemingsactiviteiten kunt u namelijk de bruto ontslagvergoeding gebruiken. Een bijkomend voordeel is dat de oprenting van het stamrecht jaarlijks u fiscale winst verlaagt en dus de belasting die u over uw ondernemingsactiviteiten moet betalen.

Het grote voordeel van een stamrecht BV is dat u niet direct over uw ontslagvergoeding hoeft af te rekenen.

Ook indien u niet van plan bent om een eigen onderneming op te starten, kan het oprichten van een stamrecht BV voordelig zijn. Door de ontslagvergoeding in een stamrecht BV te storten voorkomt u een piek in uw inkomen. De stamrecht BV keert u op enig tijdstip jaarlijks slechts een gedeelte van het bedrag uit.

U kunt de stamrecht BV gebruiken voor het opstarten van ondernemingsactiviteiten. Dit is echter niet verplicht. In veel gevallen wordt de stamrecht BV gebruikt voor het beleggen van de ontslagvergoeding. Het beleggen kan in de vorm van aandelen en obligaties, maar ook in onroerend goed. Uiteraard kan de BV het geld ook op een spaarrekening laten renderen of een lening verstrekken (bijvoorbeeld aan uzelf). Het grootste voordeel van de stamrecht BV is dat u vanaf het moment dat het geld (bruto) op de rekening van de BV staat kunt u gaan ondernemen, beleggen, sparen, etc.

Storten bij een verzekeringsmaatschappij

U kunt uw ontslagvergoeding gebruiken voor de aankoop van een lijfrente bij een verzekeringsmaatschappij. In dat geval wordt de ontslagvergoeding direct gestort bij een levensverzekeraar of een pensioenfonds. De verzekeraar of pensioenfonds zal te zijner tijd periodiek een bedrag aan u uitkeren (uiterlijk op 65-jarige leeftijd).

Met de aankoop van een lijfrente wordt het heffingsmoment naar latere jaren doorgeschoven. Daarnaast heeft u niet te maken met een eenmalige piek in het inkomen; de lijfrente wordt jaarlijks in delen uitbetaald. Deze zogenaamde goudenhanddrukverzekering is interessant indien er geen directe noodzaak is tot aanvulling van uw huidige inkomsten. U kunt de uitkeringen gebruiken als aanvulling op uw pensioen. Een andere mogelijkheid is dat u de lijfrente-uitkering gebruikt om in de toekomst eerder te stoppen met werken.

Aan de aankoop van een lijfrente zijn kosten verbonden. Naast de zogenaamde initiële kosten (afsluitkosten), brengt een verzekeringsmaatschappij een jaarlijkse beheersvergoeding in rekening. Beide kostenposten zijn gekoppeld aan de hoogte van de ontslagvergoeding en worden procentueel bepaald. Laat u daarom altijd goed informeren; met name over de bijkomende jaarlijkse kosten. Alleen indien alle kosten inzichtelijk zijn, kunt u een weloverwogen besluit nemen.

Mocht blijken dat het aankopen van een lijfrente de beste optie voor u is, dan kunnen wij u bijstaan in het maken van uw keuze. Ons kantoor is als onafhankelijk tussenpersoon gespecialiseerd in het aanvragen en analyseren van offertes van verzekeringsmaatschappijen.